UUTTA KOTITALOUSVÄHENNYKSESSÄ VUONNA 2009

1.1.2009

Uutta kotitalousvähennyksessä vuonna 2009

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää nousee vuoden 2009 alusta 3 000 euroon. Enimmäismäärä koskee myös asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyötä. Vähennyksen määrä on siten jatkossa sama tavanomaisesta kotitaloustyöstä, hoiva- ja hoitotyöstä sekä asuntojen kunnossapito- ja perusparannustyöstä. Lisäksi vähennyksen soveltamisalaa laajennetaan tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien laitteiden asennus-, kunnossapito- ja opastustyöhön. (HE 112/2008). http://www.vero.fi/